Hành trình chăm sóc khách hàng cho phòng khám, nha khoa

Không chỉ riêng ngành bán lẻ sản phẩm, các phòng khám, nha khoa cũng đang ứng dụng ZNS Zalo để xây dựng hành trình chăm sóc khách hàng.

Với phòng khám, nha khoa, hãy xây dựng một đầu phễu khách hàng bằng cách đưa các chương trình khuyến mãi như:

  • Phòng khám: “Khám miễn phí cho 1000 khách hàng”
  • Nha khoa: “Lấy cao răng miễn phí cho 100 khách hàng”

Sau khi tạo được các chương trình làm đầu phễu, chúng ta bắt đầu xây dựng hành trình khách hàng để đưa vào chăm sóc:

  • Sau khi đặt lịch dịch vụ, khách hàng nhận được tin nhắn Xác nhận lịch khám.
Tin Xác nhận lịch khám
  • Trước giờ khám 30 phút – 1 tiếng, hệ thống sẽ tự động gửi tin Thông báo lịch khám giúp nhắc nhở khách hàng đi khám đúng giờ, đúng lịch hẹn
Tin Thông báo lịch khám
  • Khi khách hàng thay đổi lich khám, hệ thống sẽ gửi mẫu tin Xác nhận lại lịch khám mới cho khách hàng
Tin thông báo thay đổi lịch khám
  • Gửi mẫu tin Đánh giá dịch vụ sau khi khách hàng khám xong
Đánh giá dịch vụ
  •  Gửi chương trình ưu đãi để chăm sóc lại khách hàng cũ
Mẫu tin Tri ân khách hàng

Trên đây là một vài vi dụ minh họa về hành trình chăm sóc khách hàng mà khách hàng đã và đang áp dụng. Bạn cũng có thể tham khảo để tự tạo hành trình cho ngành của mình.

Nhận các tips phát triển doanh nghiệp online của bạn

Đăng ký để nhận thông tin các về cách phát triển doanh nghiệp trực tuyến và cách cải thiện trang website cũng như cửa hàng trực tuyến của bạn.
 

    t