Hướng dẫn kích hoạt và sử dụng Lead management

1. Lead management là gì?

Lead được hiểu tất cả các khách hàng tiềm năng đến từ tất cả các kênh doanh nghiệp đầu tư: FB (comment,inbox), Zalo, Web (live chat), Hotline (cuộc gọi)…

Lead Management là hoạt động quản lý khách hàng tiềm năng trong suốt hành trình mua hàng của họ: Họ biết đến thương hiệu từ kênh nào? Bao nhiêu trong số  khách hàng chuyển sang yêu thích/ quan tâm? Tỉ lệ mua là bao nhiêu? Họ có mua lại hay không?… qua đó giúp người quản lý xác định được vấn đề cần giải quyết và các cơ hội để đầu tư

Hành trình mua hàng và các điểm chạm

2. Hướng dẫn kích hoạt Lead management

 • Đăng nhập tài khoản vào app.onweb.asia
 • Tại trang Doashboards, chọn Cài đặt ở hạng mục Lead mannagement.
Cài đặt Lead management tại app.onweb.asia
 • Sau khi cài đặt xong, xuất hiện menu Lead management

3. Hướng dẫn sử dụng Lead management

Bước 1: Tạo các thuộc tính

 • Vào Thuộc tính tùy chỉnh
 • Sau đó, chọn Thêm mới và nhập các thuộc tính
Thêm mới thuộc tính
 • Nếu chọn loại chữ liệu là Chọn option, thì Thêm mới option
Thêm mới option
 • Còn nếu là Dữ liệu kiểu chuỗi thì bỏ qua bước này

 • Sau khi tạo xong Thuộc tính, sẽ xuất hiện thêm các trường thông tin là SourceBank vừa tạo ở menu Leads
Xuất hiện thêm các trường thuộc tính vừa tạo

Bước 2: Tạo các thẻ hành trình

Bước 3: Vào menu Leads và thêm data khách hàng để quản lý. Có 2 cách:

 • Cách 1: Thêm mới thông tin khách hàng

 • Cách 2: Import data khách hàng bằng cách tải file excel mẫu và nhập các trường thông tin tương ứng. Sau đó tải file excel lên và cập nhật

Chọn Take care và cập nhật hành trình khách hàng

Ngoài ra, bạn có thể tạo các task nhắc nhở để chăm sóc lại khách hàng.

Ví dụ: Cài đặt cho những khách hàng Đã gửi báo giá là 3 ngày nữa sẽ liên hệ lại, thì tự động 3 ngày sau task sẽ đề xuất lên đầu tiên để bạn xử lý.

Nhận các tips phát triển doanh nghiệp online của bạn

Đăng ký để nhận thông tin các về cách phát triển doanh nghiệp trực tuyến và cách cải thiện trang website cũng như cửa hàng trực tuyến của bạn.
 

  t