Hướng dẫn thiết lập thương hiệu (dành cho đối tác)

Bước 1: Tại trang app.onweb.asia -> “Thương hiệu riêng”

Bước 2: Cấu hình domain

  • Domain này sẽ thay thế app.onweb.asia, nếu domain doanh nghiệp bạn là example.com, bạn có thể chọn: app.example.comid.example.com,…
    Sau khi cập nhật, bạn vào trang quản trị domain, tạo 1 sub-domain bạn nhập ở trên, CNAME về app.onweb.asia

  • Cách CNAME về app.onweb.asia

Bước 3: Thiết lập logo

Quý đối tác đăng tải đủ 3 logo: 1 logo nền sáng, 1 logo nền tối và 1 logo nhỏ

Bước 4: “Cập nhật” để hoàn tất quá trình thiết lập thương hiệu riêng.

Nhận các tips phát triển doanh nghiệp online của bạn

Đăng ký để nhận thông tin các về cách phát triển doanh nghiệp trực tuyến và cách cải thiện trang website cũng như cửa hàng trực tuyến của bạn.
 

    t