1. Phạm vi áp dụng:

Phạm vi áp dụng: tất cả mọi tỉnh thành trên cả nước.

  1. Thời gian giao – nhận:

Đơn hàng sau khi được tiếp nhận xử lý xong sẽ được tiến hành thực hiện và bàn giao theo tiến độ hợp đồng.

  1. Hình thức giao hàng:

– Đối với khách tỉnh xa: Bàn giao Online.

– Đối với khách nội thành/ ngoại thành TP. Hồ Chí Minh: bàn giao trực tiếp.

*  Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận.

Đơn vị cung cấp dịch vụ logistic có trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao nhận hàng hóa (ảnh chụp và chữ ký người nhận hàng) tới người mua và người bán khi có