Thật Lấy Làm Tiếc

Quan điểm của bạn khác với chúng tôi

Chúng ta sẽ khó làm việc cùng nhau khi quan điểm về công việc của chúng ta không đồng nhất. Có thể bạn sẽ phù hợp với môi trường khác hoặc vị trí khác hơn. Hãy đi tìm vị trí phù hợp nhất với mình để có thể phát huy hết khả năng bạn nhé!

Chúng tôi sẽ rất mong chờ bạn ở những lần sau