Giới Thiệu Dịch Vụ WordPress Website Building!

Bạn gửi chúng tôi bản yêu cầu chức năng (hoặc chúng ta cùng thảo luận để tạo ra bản yêu cầu phục vụ mục đích của bạn). Chúng tôi thực hiện thiết kế các trang (dùng phần mềm Figma) Sau đó thực hiện lập trình. Kết quả: bạn nhận được website theo đúng mong muốn.

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả hạng mục, đảm bảo bạn nhận được 1 website chất lượng và đúng mong muốn.

Dịch Vụ WordPress Website Building

Trong những năm qua, chúng tôi đã xây dựng hàng trăm trang website WordPress cho các đối tác và khách hàng. Tất cả đều có những yêu cầu và những loại file thiết kế khác nhau.

The Project Execution Process

The process ensures consistent product quality and also keeps you informed about the stage of your project.

01. Lên brief dự án

Một cuộc thảo luận (gặp trực tiếp hoặc qua online meeting) sẽ giúp chúng tôi nắm rõ những kỳ vọng cũng như nguồn lực bạn dành cho dự án.

Khoanh vùng phạm vi của dự án, nhằm biết được những vấn đề cần giải quyết và những vấn đề chưa cần giải quyết trong phiên bản này.

Dựa vào bộ nhận diện thương hiệu và brief, chúng tôi sẽ thực hiện thiết kế các trang thuộc phạm vi dự án.

Sau khi hoàn tất, chúng tôi cần bạn duyệt qua tất cả, chúng tôi sẽ thực hiện chỉnh sửa để bạn nhận được sản phẩm ưng ý.

Dựa vào những file thiết kế và brief. Chúng tôi sẽ thực thiện lập trình các tính năng của website, xây dựng giao diện để cho ra 1 website là sản phẩm cuối cùng.

Trước khi gửi link demo cho bạn, chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra lỗi. Tuy nhiên nếu bạn vẫn phát hiện ra lỗi còn xót lại, chúng tôi sẽ thực hiện sửa lỗi để hoàn thiện.

Thực hiện đưa source code website lên môi trường đám mây (cloud). Cấu hình tên miền (domain) và các thành phần liên quan để website chính thức đưa vào hoạt động.

Thực hiện thủ tục bàn giao, hướng dẫn bạn sử dụng trình quản lý admin để có thể quản trị website cách dễ dàng.

Tại Sao Lại Chọn Chúng Tôi

Với chúng tôi, website là 1 phần rất quan trọng của doanh nghiệp

Hãy Cùng Thảo Luận Về Website Sắp Tới Của Bạn Nhé!